lido_0023_Layer-36.jpg

Lidös historia

Sedan lång tid tillbaka har det funnits bebyggelse på Lidö. Man tror att öns historia sträcker sig ända tillbaka till medeltiden.

Omkring 1634 ägdes Lidö av Bengt Oxenstierna som lät bygga ett ståtligt barockslott på ön.
Lidö härjades av Ryssarna 1719 och slottet förstördes till grunden.

1764 köptes Lidö av Arholma-sonen Matts Person-Holmers, kapten på Ostindiska Companiet, som lät bygga den nuvarande herrgården på ruinerna av det gamla slottet. Idag vittnar bland annat Kinarummets exotiska tapeter om hans äventyrliga yrke.

Från 1920-talet fanns här Sveriges största minkfarm, men den lades ner 1945 då Stockholms stad förvärvade Lidö och gjorde ön till ett sommarhem för husmödrar. Kvarnen nere vid ångbåtsbryggan härrör troligen från början av förra seklet.

Numera är Skärgårdsstiftelsen ägare av ön och turistverksamheten med Lidö Värdshus och dess delar ägs och drivs av Hugo Olofsson och Olle Tejle.