solceller.jpg

Lidö förvandlas till Zero Island!

Tillsammans med Neste har vi startat ett initiativ för att göra Lidö fosilfritt inom ett år.

Projektet heter Zero Island och går ut på att hitta lösningar som bidrar till en fossilfri framtid och därmed bidra till regeringens målsättning att Sverige ska bli nettoneutralt gällande utsläpp av växthusgaser till 2045.

Vi kommer bland annat att installera en solcellsanläggning som blir en hållbar energikälla. I Västergården och stugorna kommer vi att byta ut direktverkande eluppvärmning till luftvattenpumpar och fordonen på ön kommer att drivas av fossilfritt drivmedel. 

Lidö kommer fortsätta att aktivt arbeta med avfallssortering där även våra båtgäster uppmanas att sortera sitt avfall så noggrant som möjligt, allt för att få en så hållbar och trevlig skärgårdsö som möjligt.